סקירה 

האם ידעת שרכישת אג"ח הוא הלוואה ברבית ואסורה לפי ההלכה?

האופן לקנות אג"ח ללא חשש איסור הוא אך ורק אם החברה המנפיקה חתומה על היתר עיסקא.

"היתר עיסקא" הוא מסמך הלכתי-משפטי שבו מגדירים את מחזיק האג"ח כשותף בנכסי ועסקי החברה, אשר זכאי לקבל רווחים מכח השותפות. החברה אינה לווה את הכסף ואינה מתחייבת להחזיר קרן וריבית – אלא החברה משתפת את המשקיע בעסקיה.

החברה אינה נחשפת לשום סיכון עקב השותפות, כי זכויות המשקיע בשותפות מוגבלים, והוא זכאי לקבל רווחים עד לתקרת הריבית שבתשקיף בלבד. אין למשקיע שום זכויות מהשותפות מעבר למה שנקבעו זכיותיו בתשקיף.

אם החברה הפסידה בעסקים, ועברה את תהליך הבירורים שבהיתר עיסקא להוכיח שאכן היא פטורה מלתת למשקיע רווחים או אפילו קרן, ביכלתה לעשות כן. אכן רחוק הוא שהחברה תוכל ותרצה לממש את ההיתר נגד המשקיעים.

מאות חברות ציבוריות חתומות על היתר עיסקא – כל הבנקים בארץ, רוב החברות המנפיקות, עיריות, חברות גז מים וכו'. גם משרד האוצר חתום על היתר עיסקא.

הנושא ההלכתי של ה"היתר עיסקא" הוא רחב מאוד וכולל פרטים רבים. ניתן לעיין במאמרים שבאתר על מספר בעיות שכיחות בהיתר עיסקא. למעבר למאמרים …….

וועד ההלכה להשקעות וקרנות מתמחה במקצוע זה ובדק את היתרי עיסקא המצויים בחברות. הורגש צורך לאגד למקום אחד רשימה מסודרת ומעודכנת של חברות המחזיקות בהיתר עיסקא בדוק ומאושר מבחינה הלכתית.

על פי הנחיית הרשות לני"ע, מבחינה משפטית וחוקית הדרך הנכונה לקנות אג"ח עם היתר עיסקא, הוא ע"י הסכם פרטי של הלקוח עם החברה שהאג"ח הנקנה ע"י לקוח זה כפוף להיתר עיסקא. גם מבחינה הלכתית מומלץ מאוד ע"י גדולי הרבנים ליישם את הנחיית הרשות, ולקנות אג"ח רק ע"י הסכם פרטי של היתר עיסקא.

בהשתדלות והתמסרות המיוחדת של עו"ד מאיר לוין ועו"ד ורו"ח יעקב יודקוביץ, מהרשות לני"ע, פורסם סגל הרשות עמדה לחברות, שבה מאשרת הרשות לחברות להתקשר עם משקיעים על פי היתר עיסקא בהסכם פרטי. החברה תפרסם באתר ייעודי את הסכמתה להתקשר עם לקוחות על פי היתר עיסקא, ובמקביל תהיה גם מערכת הקולטת את הפרטים האישיים של המשקיעים המעוניינים בהסדר זה. במקרה שהחברה תרצה לממש את ההיתר עיסקא (עקב הפסדים בעסקי החברה) המשקיעים יחוייבו על פי בקשת החברה לדווח על תקופת ושיעור החזקת האג"ח. לצפיה בעמדת הרשות המלאה ……

בקרוב יוקם קרן נאמנות שתהיה מבוססת רק על אגרות חוב של חברות שהצטרפו להסדר זה. בעתיד יתכן גם הקמת מסלולים כשרים לקרן פנסיה וגמל בחברות הביטוח, שירכשו אג"ח של חברות אלה.

הצטרפות החברות

הצטרפות חברה להיתר עיסקא פרטי היא ע"י חתימה על שטר רישום שהוכן ע"י המכון, המבוסס על היתר עיסקא חתום של החברה, ועל שטר הרישום של המשקיע. לאחר מכן יועלו המסמכים לאתר. להצטרפות/לביטול יש לפנות לכתובת הדוא"ל של המכון. 5742214@OKMAIL.CO.IL

הצטרפות הלקוח

הצטרפות הלקוח היא ע"י מילוי פרטים אישיים בשטר לרישום הלקוח שנמצא באתר. הפרטים האישיים שמורים במערכת. בשעת הצורך, יכולה החברה לקבל בדוא"ל את הפרטים הדרושים.

כמו כן ניתן להצטרף דרך עמדות "קהילות" ו"נדרים פלוס" הפזורות בכל רחבי הארץ, בריכוזים החרדיים.

אנו בטוחים שמערכת נפלאה זו תאפשר בס"ד למשקיעים וללקוחות בחברות וגופים רבים להינצל מאיסור רבית החמור, באופן מיוחד ומהודר.

המכון מלווה בהסכמת, ברכת, והנחיית הרבנים. לצפיה במכתב הרבנים ……………………

להצטרפות