שיכון ובינוי – סולל בונה – תשתיות (פיתוח וכבישים)

/שיכון ובינוי – סולל בונה – תשתיות (פיתוח וכבישים)