צמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלת

/צמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלת