סולל בונה – שיקום כבישים בצפון

/סולל בונה – שיקום כבישים בצפון