מי שבע – תאגיד אזורי למים וביוב, ומ.ג.ע.ר (חברת הגביה)

/מי שבע – תאגיד אזורי למים וביוב, ומ.ג.ע.ר (חברת הגביה)