אסנט – היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודי

/אסנט – היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודי