קרן מכבי מיוחד – מוזכר בחוזה

/קרן מכבי מיוחד – מוזכר בחוזה