מרדכי אביב תעשיות בניה 1973

/מרדכי אביב תעשיות בניה 1973