מישורים השקעות נדל"ן (על שם מישורים חברה לפיתוח)

/מישורים השקעות נדל"ן (על שם מישורים חברה לפיתוח)