ירושלים מימון והנפקות (2005)

/ירושלים מימון והנפקות (2005)