גזטיב החברה להפצת גז טבעי

/גזטיב החברה להפצת גז טבעי