א. אבאל חברה לבנין ופיתוח (1993)

/א. אבאל חברה לבנין ופיתוח (1993)