אלעד ישראל החזקות (על השם הקודם דלק נדל"ן)

/אלעד ישראל החזקות (על השם הקודם דלק נדל"ן)