אורתם סהר תשתיות ובניה (על שם כפרי יעקב)

/אורתם סהר תשתיות ובניה (על שם כפרי יעקב)