רישום לקוח להיתר עיסקא פרטי

יש לקרוא היטב את השטר!

הריני מצהיר ומתחייב בזה,

הואיל ויתכן שאעשה, או עשיתי, עסקאות עם מדינה/חברה/עירייה/מוסד/ וכל גוף או בעל עסק [כולל גם אדם פרטי] (להלן ה"חברה"), כולל רכישת והחזקת אג"ח ושאר ניי"ע בכל אופן שהוא, וכן כל סוג עיסקה שתהיה (להלן עיסקה), ויתכן שיש או יהיה בעסקאות אלה חשש איסור ריבית,
והואיל והחברה הביעה את הסכמתה להתקשרות עם לקוחות באופן פרטי על פי היתר עיסקא, וזאת ע"י חתימתה על שטר רישום חברה להיתר עיסקא פרטי, או בכל דרך שהיא, ומפורסם ע"י מכון היתר עיסקא למהדרין ו/או ע"י מכון כתר לכלכלה על פי התורה (להלן המכון),
והואיל וברצוני שכל עיסקה תהיה כפופה לתנאי ופרטי ההיתר עיסקא של החברה, ולתנאים שבשטר רישום של החברה, ולתנאים דלהלן בשטר זה (להלן "הסכם הנפרד"),
ע"כ אני מצהיר ומתחייב כדלהלן.
א. התקשרותי על פי הסכם הנפרד היא [נא לסמן אחת משני האפשרויות],

לבחירת כל החברות שנרשמו וירשמו בהמשךלבחירה מתוך רשימה:

א. זלוצ'בסקי - פאותא. פרץ צעצועיםא.א. חומרי בנייןא.א. סוכנויות גז - סוכן של אינטרנשיונל גרין גז ישראלא.ב ברזיל ישראל נדל"ןא.ב. אנרגיה ונכסיםא.ב. כיפות - זלמן יעקב דודא.נ. שוהם ביזנסא.ק קבוצת הלה מלונות (2014)א.ק קרן בטחונות ממוקדותא.ר. נכסי אלארא.ש יגל השקעות והובלהא.ש.נ.מ. נדל"ן נדל"ןאביב ניהול קרנות (2012)אביר יעקב ישראל נדל"ןאגבד ייזום פרויקטים במת''א 38אגודת חסידי ספינקא בארץ ישראלאדגר השקעות ופיתוחאדני הקודש בעלז"אאדר בעמקיםאדר בעמקים נכסיםאו סקרלטאובליגו א.א.פ. אדוונס פייננס (2016)אודם מימון, אודם פיננסיםאוורסט 38 (ש.פ) 2014אוורסט אוצר הצמחים 5 הרצליהאוורסט האסיף 4אוורסט נדל"ן הדרוראוורסט קהילת ציון 17אול-יר הולדינגסאול-יר הולדינגסאוניקס אחזקותאוניקס פ. מגורי יוקרהאופטיקה עילית - סגל חיהאופן - פתרונות מתקדמיםאוריהאוריין ש.מ.אורן השקעות (א.א.א)אי - איי מחשביםאי. סי. פי. פיננסיםאי.בי.ש.ד ניהול נכסיםאי.פי.ג'י. פרי השקעותאידיאל טורס (1982) (ישראל)איזי בסאיי איי סי1#,אל.טי.דיאיי טאץ - אלחנן הכריאיי מוטורסאיי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות על שם מנרב פרויקטיםאיי.די.או. גרופאיי.סי.אר תשתיות על שם מנרב תשתיות (1993)איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הוןאיילון החזקותאיילון חברה לביטוחאיכה - יריד החסידותאיל"ה - איכות יחודית לבית היהודיאינטרגריןאינטרגריןאינטרנט גולד - קווי זהבאירנשטיין תמיאלבר א.פאלבר ציי רכבאלבר קרדיטאלבר שירותי מימוניתאלדד פרי אינטרנשיונלאלדד פרי אסטרטגיותאלדד פרי נדל"ןאלה פקדונותאלומי קפיטלאלון רבוע כחול בישראלאלוני חץ נכסים והשקעותאלטיטיוד השקעותאלטיטיוד השקעותאלי ייבוא שיווק והפצה - פרזון אליהו יעקבאלמוג אילת (מ.ד.ע.) 2000אלמוג ב.ז. בניה והשקעותאלמוג ב.ז. ניהול ואחזקותאלמוגים החזקותאלעד ישראל מגורים החדשהאלעד קנדהאלקו החזקותאלקו החזקותאלקטרהאלקטרה השקעות (1998)אלקטרה מוצרי צריכה (1951)אלקטרה מוצרי צריכה (1970)אלקטרה נדל"ןאלקטרה נדל"ןאמ.ג'י.ג'י (בי.וי.אי)אמא מ.א.א. ניהול והשקעותאמות השקעותאמין עסקים ולוגיסטיקהאנ''ש - ניהול מכירות והשקעותאנגל השקעות וייזום פרויקטיםאנגל לינקוליןאנלייט אנרגיה מתחדשתאנרג'יקס - אנרגיות מתחדשותאס סי איי אבןאסנט - היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודיאפהל נדל"ןאפי נכסיםאפריקה ישראל מגוריםארדיםאריזות שוהםארמנה - יוטה פולצ'קאשדר חברה לבניהאשטרום נכסיםאשטרום נכסיםאשטרום קבוצהאשר אייצרב.י.ת. סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול פרויקטיםב.י.ת. סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול פרויקטיםבוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיותבוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיותבוני ערי דןבי קומיוניקיישנסבי''ס תיכון עיוני בית-יעקב פתח-תקוהביוטי בית - רבני אושריתביזלנדבייבי שיא - סלונים חנה אסתרבין השורות - כהן-טוויל רחלבית דוד - בית שמשבית ספר תיכון עיוני בית - יעקב פתח תקוהבן חורין השקעותבני ארי השקעותבני ארי השקעות ופרויקטיםבני ארי ייזום וניהול פרויקטיםבני הישיבות - הומינער בריינדלבני כהןבנימין תכשיטיםבסטפוןבעין טובה - ברוך שמעון הרווהבראשית א.ה.מ סחרבראשית לוגיסטיקה בינלאומיתבראשית סולארברבר רבקה - פאותבריאות השן ברמהברכת ישראל - שוורץ חוהברנדווין הלבשה - גיטל ברנדוויןבש - יונה קוממיותבשעה טובה - אברמוביץ דודג.יגל נכסיםג.מ.נ. שיווק לבניהג'י.יו.אס מרקטינגג'נריישן קפיטלגב-ים לקרקעותגב-ים לקרקעותגבאי דיבלופרס על שם אנגל ג'נרל דיבלופרסגבאי מניבים ופיתוחגבאי ניהול מבנים על שם בית אנגל ניהול ואחזקהגבאי נתיבים על שם אנגל נתיביםגבאי פארקי מדע (99) על שם אנגל פארקי מדע (99)גדות יועצים (א.ב.)גדות יועצים לביטוחגדעון קוהן - ניהול ויעוץ פיננסי כהלכהגוט קרמיק - גוטמןגולדן אקוויטי (2006)גולן טלקוםגז יגל 2002 חברה להפצת גזגז יגל חברה לשיווק והפצת גז (1996)גז מרכז ג.יגזגלגטר שרהגירסה שניהגלאט נופשגלובל כנפיים ליסינגגלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוחגלריית יפה נוףגלרנטר תקשורתגמילות חסדים הכללי דחסידי בעלזא (אחיעזר ואחיסמך)ד''ר סמואל שמואלדה לסר גרופדוידיאן יבוא ושיווקדונה לינןדור אלון אנרגיה בישראל (1988)דור אלון טכנולוגיות גזדורגז החדשהדי אם סי הומלנדדיינרס מימוןדיינרס קלוב ישראלדינקלס יוסףדמרי בניה ופיתוחדמרי בניה ופיתוחדנבאר פיננסיםדפוס שנהבדרבן השקעותדרך האשראידרכי שמחהה.א.ר.צ (אד) אחזקות על שם דפוזיטיב מוצרים פיננסיםה.מ פתרונות הדפסה - דוקטור דיוה.מ. פתרונות הדפסההבנק הבינלאומי הראשון לישראלהגפןהדר הפודיםהדרום בפריחה - ערדהוט טלקום שותפות מוגבלתהוט מוביילהוט מערכות תקשורתהוט מערכות תקשורתהוט נט שרותי אינטרנטהומי משכנתאות חברתיותהוצלר יהודה (1999)החברה לישראלהטעם שבעיצובהילה מגדלי משרדיםהכל בקולהכשרה חברה לביטוחהכשרה חברה לביטוחהלבשה אישית I.V - לוין יחיאל ברוךהלה מבני תעשייההלמן אלדובי בית השקעותהלמן אלדובי פיננסיםהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיההמועצה הדתית נצרת עיליתהמלך דוד מכירות פומביותהמצפן - שותפים לדרךהמרכז העולמי לתורה ולחסידות שע"י חסידי בעלזאהעמותה למען דיור בר השגההפאה של צילי - לנדמן צילה בתיההראל ביטוח מימון והנפקותהראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיםהראל חברה לביטוחהראל פיקדון סחירהרץ פרופרטיס גרופהרץ פרופרטיס גרופוואליו קרן למימון חוץ בנקאיוויי-בוקס נדל"ןוויי-בוקס נדל"ןועד הורים ירושלמיזול פהזילבר יעוץ והדרכהזינגר - המרכז לבית מודיעין עיליתזינגר מרכז הבניהחברה בין לאומית לתמ"א 38חברת החשמל לישראלחייל - חיים למוצאיהםחיים שלומוביץ, ד''ר לאופטומטריה ארה''בחיים שניוק - תפיליןחיפהחלומות מתוקיםחלל תקשורתט.א ביודנט מרפאת שינייםט.י.ם טכנולוגיה יצירתית מתקדמתטאואר סמיקונדקטורטהרת ישראל - מקוה חצור הגליליתטוויק מחשבים - דירקץ' טל דודטוליפ - גוטסמן לאה מלכהטננבוים רוקחות ניהול ושיווקטריא פי2פיטריא פינטקטריא קהילה פיננסיתטריו קפיטלטרקלין אולמות ואירועיםי.ד. מור השקעותי.ק.ז. גרופיאלון (הרחבה 1983)יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורהיואב את רמי בניה ניהול ופיקוחיובלים - משולם אייליוניברסל מוטורס ישראליוניברסל פתרונות מימוןיוניהד ביופארקיוסי מעליותיופיי פיננסיםיצוא חברה להשקעותיציל פיננסיםירושלים של זהב מכירות פומביותישיבת ספינקא בארץ ישראלישיבת שפתי צדיק קריה חסידית חצור הגליליתישראל - קנדה (ט.ר)ישראל שאולי תכנון ובניהישרס חברה להשקעותכ.א.ל מימוןכ.א.ל פקדונותכאיל תערוג נדל"ןכהן פליקס אחזקותכהן פליקס אחזקותכהן שי חברה לשירותים משפטייםכוכב התקשורת - מלאך ישראלכידון - איינפלד חיים דןכל בו חשמל - סיטונאי לחומרי חשמל ותאורהכלכלית ירושליםכלמובילכלמוביל ביטוח סוכנות לביטוחכלמוביל טרייד-איןכלמוביל פתרונות מימוןכלמוביל פתרונות מימון לרכבכנפיים אחזקותכספונטכרטיסי אשראי לישראלכריכית ויסכתב סופר - תשמישי קדושהל.ר.ר.ילאומית שירותי בריאותלב אנאטללוי רהיטיםלוי שיווקלי לה לוליברמן רהיטים - ליברמן שושנה רייזעלהלידר טופ קפיטל מימון ויעוץלרנר יעקבמ. ישראל אספקת דלקמ.ל.ר.ן נכסיםמ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחרמ.ל.ר.ן צמנטמ.פ. טופז החזקותמ.פלאטיניוםמ.צ.ג ייעוץ והשקעותמאגר אוקיאנוס במרינה החדשהמאני טיים שירותים פיננסיםמאפיית מצות קוממיותמאפית מצות באיאןמבחר הקלףמבט לנגבמבט לנגב תפעולמבנה נדל"ן (כ.ד)מג'סטימגדלור קרן השקעות - שרותי ניהולמגוריט ישראלמגוריט ישראלמדרי גלית - רוזמריןמוצרי גרפיקה - יעל קבסהמוצרים זה ברורמורינגה עץ הפלאמושב מגדים ועד מקומימזון וברכה אחיעזרמחסן המזרוניםמחסני המזון - שחורי אסתר גיטלמחשבת מערכות מידעמטעמים - שטיינהויז צירלמי התנורמי כרמלמי לודמי מנשהמי נעם תאגיד מים וביוב אזורימי ק. גת (2008)מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב, ומ.ג.ע.ר (חברת הגביה)מיגון ישראל - שלסר ישראלמידול והדמיות - פרומקין איתימידערד - דויס בילהמיטב דש השקעותמישורים השקעות נדל"ןמישל ייזום ובניהמכבים דנטמכולת הקריה - חנייא אלימכולת ציטליין 20מכון ואנוהו - ישראל וודיסלבקימכון סופרי המלך - קנפלמכר אלימלךמלאך תוכנהמלבין שיניםמלונות פתאלמנג'ט - רוזנפלד טאבהמנורה מבטחים בטוחמנורה מבטחים גיוס הוןמנורה מבטחים החזקותמנורה מבטחים נדל"ןמנטה בייגלמנרב - אם אם אסמנרב אחזקותמנרב אחזקות עם חברות בנותמנרב הנדסה ובניןמסגרות איכות אי 1 - ויגדר ברכהמסגריית פאלוך - פאלוך חיים אלימלךמעדני המלך ק.ס - ברוכי ישראלמעדנית אגמים - רפאלי רפי ושות'מעון ביתךמעלות מניביםמצות יד מהודרות בית שמשמצלאוי חברה לבניןמצלאוי חברה לבניןמקור הברכה - זילברברג חנה פריידלמקורות חברת מיםמקורות פיתוח וייזוםמקס איט פיננסים (לשעבר לאומי קארד)מריבו 6-8מרכז הקוויםמרכז ערד להכרת היהדותמרכז רפואה שיקום וסיעוד בית הדרמרכז תורה וחינוך חצור הגליליתמרכנתיל הנפקותמרפאת שיניים גבריאלוב דניאלמרשל מוטורסמשוטים אנרג'י - בוקובזה פרידהמשולם פתרונות תשלוםמשכנותיך ישראל ירושליםמשרד אדריכלות ווקסלר ישראלמתאים לך יופי - אקרמן מיכלמתוק בכיכר - לוי יצחקנגריית גולדברג - גולדברג יוסף חייםנגריית גרר - פרפקשן מטבחי יוקרהנגריית סטולר 2014נובל אסטסנובל אסטסנוה (מנהיים) מעבדות אורטופדיותנזר ישראלנחלת יעקב עמנואלניהוז - נויהויז עטרהניסן תקשורתנכסי מריו ועמינמקו ריאלטינעלי ג'נטילהנעלי עלית - מיטל בוסינץ קבוצהנץ קבוצהנצרת עיליתנקסטקוםנתיבי הגז הטבעי לישראלנתיבים באורות (נתיבים טורס)נתנאל גרופסאות'רן פרופרטיס קפיטלסאטקום מערכותסאמיט אחזקות נדל"ןסאמיט אחזקות נדל"ןסאני תקשורת סלולריתסו''ב - ניהול עובדים זריםסויטלנד דיוולופמנטסויטלנד ס.י.ד. (2011)סולל בונה - מעו''זסולל בונה - שיקום כבישים בצפוןסולל בונה עובדים זרים (2005)סונול גז פלוססופרגז אנרגיהסוקר גרביים ואביזרי שיער - גלובינסקי שרה לאהסט - איינפלד רעיהסי.אר.וי. - בית חוליםסי.פי.אל. פיננסיםסיגמא סיטי ניהולסיון ינובשיוןסיטי גןסיטי טק פארק שהם 2012סילבר המרותסלולר כשר - ישראל אוחיוןסלון פאות גולדמן בריינדיסלטי פריינדסלע קפיטל נדל"ןסלע קפיטל נדל"ןסמינר יהלוםסמינר למורות וגננות הליכות בית יעקבסמינר מרכז בית יעקב למורות ולגננות - פתח תקוהסנטר דנטל (ד''ר סורובסקי)סעידוב מתכותספיר קורפ (על שם איי אס אר אר קפיטל)ספיר קורפ (על שם איי אס אר אר קפיטל)ספירהספירה אימובילירספירה ואופקספנסר אקוויטי גרופספרי גאולה 2006סת"ם מהודרעדי עד יזמות והשקעות א.עעוגן - הקרן להלוואות ללא ריביתעוגן - קרן להלוואות חברתיותעולם הדיגיטלעולם הדקורציה - צימרמן דינהעיבוד שבבי - שוורץ איגור יצחקעמידרעמידרענק הרהיטים מודיעין עיליתעצת זקניםערך - יזמות נדל"ן על שם יעד שיאן - נדל"ןערך הלוואות כהלכה - על שם יעד שיאן ניהול פרויקטים ויזמותערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ןערך פיננסים כהלכהערכים של משחקים - פיזם אריהערערא עיצוב פנים - ערערא זיסה מלכהפאות מירי קופלוביץפאות רבקי - זלוטניק רבקה בלהפאות שושנה - פינסקי שושנה בילהפאיימיפוטנציאל - אספיס חיה דינהפולאר השקעותפטיפור - מרים וקסברגרפטרוטקס - שותפות מוגבלתפיצה ביתיתפיקס האלומיניוםפלא זול קווי מהדריןפלא פייפלא פלוס חנות לאלקטרוניקהפלגי מוצקיןפלוריסטםפלוריסטם תרפיוטיקספלטבוש סחר והשקעותפלטרין השקעותפליי פאנקשן ישראלפלסטו קרגלפסגות (פ.ב.ל) (על שם פסגות חברה לביטוח (פ.ב))פסגות ליסינגפסגות ניהול תחבורהפסגות ניירות ערךפסיפיק אוק אסאואר הולדינגספרי ביצועיםפרי נדל"ן בגן הפאקןפרי נדל"ן בגן הפאקן ג.בפרי נדל"ן ברובע יזרעאלפרי ריזורטפרי שוחט אנרגיהפריאל קפיטלפרידלנד נכסיםפריים משכנתאותפרימה - רובינפלד מריםפשוט לעזור לערדפתאל החזקות (1998)פתאל נכסים (אירופה)פתאל נכסים (אירופה)צ.ש ערדצ'וזן נכסיםצ'וזן נכסיםצ'יינג' הדרצ'יינג' יפתח דרויסצביקה קסלרצדקה וחסד בערד ברדיטשובצור שמיר אחזקותצילומינציהצמיגי ממן יוסףצמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלתצפתצרכניית אחיעזר - וינשטיין אברהםצרכנית ברכת השדה - פרנקנטל יהודהקבוצת אחים נאויקבוצת אלדד פריקבוצת אלדד פרי ניהולקבוצת ברןקבוצת קליין אינטרנשיונלקדמא בית אלקו ירוק - נעמה גרינבויםקוואלטי הנדסה פיננסית 2014קופת חולים מאוחדתקיטרינג על שם דניאל פחימהקלאסי שוז - טוכובר נחמהקנה פלסטקפיטל מוטורסקרדיט שופקרן סיגמא סיטי 2 נדל"ן שותפות מוגבלתקרסו מוטורוסקרקע יציבה בעין גנים על שם אוורסט עין גנים תמ"א 38קשר המרכז הישראלי להוראות קבעקשר פיננסים פאי- מ.ה.ר.ח. דקל לבניין על שם אוניקס חירב אריח קרמיקה וריצוףרבוע כחול נדל"ןרבוע כחול נדל"ןרבל אי סי אסרהיטופ - ויזל חיה רבקהרהיטי טראבלסי מלכהרהיטי מרקוס RM - מרקוס שמואלרהיטי רשב"ירוטשטיין נדל"ןרותם שני-מנרב עיסקה משותפתריאליה INVESTMENTSריאליה MANAGEMENTריאליה USAריאליה השקעותרימייק - כהן יעקב משהריצופיםרכסים - מועצה מקומיתרמות בעיררמות בעיררמי לוי תקשורת - רשום בתוך החוזהרני צים מרכזי קניותרעננהרפאלי - הקוטב הצפונירפק תקשורת ותשתיותש. גולובנציץ משרד עורכי דיןש. לירז חברה לבנייןש.ב.א. מזון (2013)ש.י. אביעד ניכיון צ'קיםש.י. נאמן סנטרשדרות יפו 1שהכל - עמי אלפי ודה האס יעקבשח''מ מקורות ביצועשחר העירשי-לי - גולדברג אביגילשיא החשמל והמיזוג ב''השייע גטר שירותי ניהול ויעוץשיכון ובינוישיכון ובינוי - סולל בונה - תעשיותשיכון ובינוי - סולל בונה - תשתיות (פיתוח וכבישים)שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיותשילת אופטרוניקהשירינג - פיגנבוים שירהשלום חי אסתרשלום חי צ'יינגשערי ישיבהשערי עוזיהושפירא תאורהת.צורף (כלי חשמל)תדיראן טלקום (תטל) - שותפות מוגבלתתדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל - שותפות מוגבלתתהילינס 10תורת חסד בגלילתיא חברה להשקעותתיא חברה להשקעותתכלית מזון מוכןתלם (א.ב.)תנופה - מושקוביץ יהודיתתפארת מוצרי סת"םתפארת רכסים

ב. אני מאשר למכון להעמיד לעיון החברות איתן ביקשתי להתקשר בהסכם הנפרד, את כל פרטי האישיים שנמסרו על ידי למכון בשביל ההסכם הנפרד.
ג. אני מתחייב למסור לחברות איתן בקשתי להתקשר בהסכם נפרד זה, על פי דרישתן, מידע אמיתי על שיעור ותקופת האחזקה של העיסקה, ולהחזיר להן כספים שלפי תנאי הסכם נפרד זה הם שולמו על ידן שלא כדין.
ד. במקרה של קנית עיסקה ביד שניה, שיש בה התחייבות עם חשש ריבית, או במקרה שבתחילת קנית העיסקה היה בה התחייבות עם חשש ריבית, יחולו כל תנאי הסכם הנפרד כשזה מתאפשר, בזמן הנכון ובאופן המותר, ובקנין בהנאת מחילת המלוה ו/או בשאר קנין המועיל.
ה. במקרה הנ"ל של סעיף ד' אני מצהיר ששיעור הקניה וההחזקה של העיסקה תהיה רק בשיעור המותר לגבייה על פי ההלכה היהודית, ובאופן שאין בה שום חשש איסור בהחזקתו. כמו כן כל התחייבות של החברה אלי שאינה יכולה ליכלל לפי ההלכה בתנאי הסכם הנפרד, כגון התחייבות שמחושבת בגין תקופה קודמת של החזקת העיסקה באופן שהיה בה חשש איסור - במידה ובשיעור שלא יהיה ניתן להכליל אותה בתנאי היתר העיסקא והסכם הנפרד - , וכן כל אופן אחר כיוצ"ב, אינני רוצה לזכות בה והריני מוותר עליה.
ו. במידה שבתנאי הסכם הנפרד החתום ע"י החברה יש התחייבות של החברה ו/או תנאי נאמנות המוטל על החברה שיש בהם חשש איסור, הריני מוותר לחברה על תנאים אלה, ובית הדין יכולים לגרע ולהקל על החברה לפי כללי ההלכה על פי שקול דעתם, בכל הנוגע להתחייבויות ותנאי הנאמנות של החברה.
ז. במכירת עיסקה על ידי, כל התחייבות אסורה של החברה כלפי הקונה, במידה וקיימת, אינה בבקשתי ולא בשליחותי אלא ע"ד החברה בלבד.
ח. במקרה של חשש איסור ריבית בעיסקה שביני לבין אדם או כל גוף אחר אשר נרשם במכון, ואשר לא חתם על היתר עיסקא מיוחד, יחולו כל תנאי ההיתר עיסקא של המכון (ועד הלכה להשקעות וקרנות) המעודכן באותו זמן, ופרטי שטר רישום זה.
ט. אני מודה כי כל הקנינים וההתחייבויות שאפשר לבצעם עכשיו נעשו באופן המועיל ביותר על פי ההלכה, מעכשיו, ובבית דין חשוב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. כמו כן עשיית העיסקה עם החברה תחשב כהודאה ואישור שכל הקנינים וההתחייבויות הנצרכים עבור הסכם הנפרד נעשו באופן המועיל.

קראתי את שטר רישום להיתר עיסקא ואני מאשר את התנאים