רישום לקוח להיתר עיסקא פרטי

יש לקרוא היטב את השטר!

  הריני מצהיר ומתחייב בזה,

  הואיל ויתכן שאעשה, או עשיתי, עסקאות עם מדינה/חברה/עירייה/מוסד/ וכל גוף או בעל עסק (להלן ה"חברה"), כולל רכישת והחזקת אג"ח ושאר ניי"ע בכל אופן שהוא, וכן כל סוג עיסקה שתהיה (להלן עיסקה), ויתכן שיש או יהיה בעסקאות אלה חשש איסור ריבית,
  והואיל והחברה הביעה את הסכמתה להתקשרות באופן פרטי על פי היתר עיסקא עם מי שמעוניין בכך, וזאת ע"י חתימתה על שטר רישום חברה להיתר עיסקא פרטי, או בכל דרך שהיא, ושם החברה מופיעה ברשימת מכון היתר עיסקא למהדרין ו/או ברשימת מכון כת"ר לכלכלה על פי התורה (להלן המכון),
  והואיל וברצוני שכל עיסקה תהיה כפופה לתנאי ופרטי ההיתר עיסקא של החברה, ולתנאים שבשטר רישום של החברה, ולתנאים דלהלן בשטר זה (להלן "הסכם הנפרד"),
  ע"כ אני מצהיר ומתחייב כדלהלן.
  א. התקשרותי על פי הסכם הנפרד היא [נא לסמן אחת משני האפשרויות],

  לבחירת כל החברות שנרשמו וירשמו בהמשךלבחירה מתוך רשימה:

  LIONBIRD 111א. זלוצ'בסקי - פאותא. פרץ צעצועיםא.א. חומרי בנייןא.א. סוכנויות גז - סוכן של אינטרנשיונל גרין גז ישראלא.ב ברזיל ישראל נדל"ןא.ב. אנרגיה ונכסיםא.ב. כיפות - זלמן יעקב דודא.לוי השקעות ובניןא.נ. שוהם ביזנסא.ק קבוצת הלה מלונות (2014)א.ק קבוצת הלה מלונות (2014)א.ק קרן בטחונות ממוקדותא.ר. נכסי אלארא.ש יגל השקעות והובלהא.ש.נ.מ. נדל"ן נדל"ןאביב ניהול קרנות (2012)אביר יעקב ישראל נדל"ןאגבד ייזום פרויקטים במת''א 38אגודת חסידי ספינקא בארץ ישראלאדגר השקעות ופיתוחאדני הקודש בעלז"אאדר בעמקיםאדר בעמקים נכסיםאו סקרלטאובליגו א.א.פ. אדוונס פייננס (2016)אודם מימון, אודם פיננסיםאוורסט 38 (ש.פ) 2014אוורסט אוצר הצמחים 5 הרצליהאוורסט האסיף 4אוורסט נדל"ן הדרוראוורסט קהילת ציון 17אוטומקס מוטורסאול-יר הולדינגסאול-יר הולדינגסאוניקס אחזקותאוניקס פ. מגורי יוקרהאופטיקה עילית - סגל חיהאופן - פתרונות מתקדמיםאופק חופיםאורו-יה החברה הישראלית לזהב וגולדפילדאוריהאוריין ש.מ.אורן השקעות (א.א.א)אורעם השקעות ופיתוח (2008)אזורים בנין (1965)אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבניןאחדות מניביםאחדות פתחיהאחוזת אריה 2015אי - איי מחשביםאי. סי. פי. פיננסיםאי.בי.ש.ד ניהול נכסיםאי.טי.ג'י.איי גרופאי.פי.ג'י. פרי השקעותאידיאל טורס (1982) (ישראל)איזי בסאיי איי סי1#,אל.טי.דיאיי טאץ - אלחנן הכריאיי מוטורסאיי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות על שם מנרב פרויקטיםאיי.די.או. גרופאיי.סי.אר תשתיות על שם מנרב תשתיות (1993)איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הוןאיילון החזקותאיילון חברה לביטוחאיכה - יריד החסידותאיל"ה - איכות יחודית לבית היהודיאינטרגריןאינטרנט גולד - קווי זהבאירנשטיין תמיאלבר א.פאלבר ציי רכבאלבר קרדיטאלבר שירותי מימוניתאלדד פרי אינטרנשיונלאלדד פרי אסטרטגיותאלדד פרי נדל"ןאלדן י.א. - סוכנות לביטוח ימי (2008)אלדן מטעני אלפייםאלה פקדונותאלומי קפיטלאלון רבוע כחול בישראלאלוני חץ נכסים והשקעותאלטיטיוד השקעותאלטיטיוד השקעותאלי ייבוא שיווק והפצה - פרזון אליהו יעקבאלמוג אילת (מ.ד.ע.) 2000אלמוג ב.ז. בניה והשקעותאלמוג ב.ז. ניהול ואחזקותאלמוגים החזקותאלעד ישראל מגורים החדשהאלעד קנדהאלקו החזקותאלקו החזקותאלקטרהאלקטרה השקעות (1998)אלקטרה מוצרי צריכה (1951)אלקטרה מוצרי צריכה (1970)אלקטרה נדל"ןאמ אר אר ת'ירטיןאמ.ג'י.ג'י (בי.וי.אי)אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובלאמא מ.א.א. ניהול והשקעותאמות השקעותאמין עסקים ולוגיסטיקהאנ''ש - ניהול מכירות והשקעותאנגל השקעות וייזום פרויקטיםאנגל לינקוליןאנלייט אנרגיה מתחדשתאנקור הזדמנויותאנרג'יקס - אנרגיות מתחדשותאס סי איי אבןאס. אי. ברבי יהלומיםאסנט - היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודיאפהל נדל"ןאפי נכסיםאפי קפיטלאפי קפיטל בינויאפי קפיטל בעיר הייןאפי קפיטל בראל ביצועאפי קפיטל בראל למשתכןאפי קפיטל מגוריםאפי קפיטל מתחמיםאפי קפיטל נדל"ןאפי קפיטל נדל"ן ומשכנות בראל - שותפותאפי קפיטל עמרם אברהםאפי קפיטל עמרם אברהם קרית גתאפי קפיטל פרוייקטיםאפריקה ישראל מגוריםאקונרג'י אנרגיה מתחדשתאקסטלאר.טי.אמ.אי מערכות מידעארדיםארי נדל"ן (ארנה) השקעותאריזות שוהםארמנה - יוטה פולצ'קאשדר חברה לבניהאשוש חצבאשטרום נכסיםאשטרום נכסיםאשטרום קבוצהאשר אייצרב.ו.ב מדף 24ב.י.ת. סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול פרויקטיםב.י.ת. סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול פרויקטיםבאר יצחק - קרית יעריםבוכמן פיננסיםבוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיותבוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיותבוני ערי דןבי קומיוניקיישנסבי''ס תיכון עיוני בית-יעקב פתח-תקוהביאקטיב מובילים שינויביוטי בית - רבני אושריתביזלנדבייבי שיא - סלונים חנה אסתרבין השורות - כהן-טוויל רחלבית דוד - בית שמשבית המדרש דאראגבית יעקב - דרכי רחלבית ספר תיכון עיוני בית - יעקב פתח תקוהבלו-איי טכנולוגיות מיםבמבוק-דרומסבן חורין השקעותבני ארי השקעותבני ארי השקעות ופרויקטיםבני ארי ייזום וניהול פרויקטיםבני הישיבות - הומינער בריינדלבני כהןבנימין תכשיטיםבנקום פרויקטיםבסטפוןבעין טובה - ברוך שמעון הרווהבראל אפי קפיטלבראשית א.ה.מ סחרבראשית לוגיסטיקה בינלאומיתבראשית סולארברבר רבקה - פאותבריאות השן ברמהברכת ישראל - שוורץ חוהברנדווין הלבשה - גיטל ברנדוויןבש - יונה קוממיותבשעה טובה - אברמוביץ דודג.יגל נכסיםג.מ.נ. שיווק לבניהג'וניור - טורם משהג'י. אף. איי ריאל אסטייטג'י.יו.אס מרקטינגג'נריישן קפיטלגב-ים לקרקעותגבאי דיבלופרס על שם אנגל ג'נרל דיבלופרסגבאי מניבים ופיתוחגבאי ניהול מבנים על שם בית אנגל ניהול ואחזקהגבאי נתיבים על שם אנגל נתיביםגבאי פארקי מדע (99) על שם אנגל פארקי מדע (99)גדות יועצים (א.ב.)גדות יועצים לביטוחגדעון קוהן - ניהול ויעוץ פיננסי כהלכהגוט קרמיק - גוטמןגוטמן - אמיר עו"דגולדן אקוויטי (2006)גולן טלקוםגז יגל 2002 חברה להפצת גזגז יגל חברה לשיווק והפצת גז (1996)גז מרכז ג.יגזגלגטר שרהגירסה שניהגלאט נופשגלובל כנפיים ליסינגגלובל פקטורינגגלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוחגלריית יפה נוףגלרנטר תקשורתגמילות חסדים הכללי דחסידי בעלזא (אחיעזר ואחיסמך)גרינבאום זוהר יזמותד''ר סמואל שמואלדה לסר גרופדוידיאן יבוא ושיווקדונה לינןדור אלון אנרגיה בישראל (1988)דור אלון טכנולוגיות גזדורגז החדשהדי אם סי הומלנדדיינרס מימוןדיינרס קלוב ישראלדינקלס יוסףדלור - רוזנטלר יעקב מאירדמרי בניה ופיתוחדמרי בניה ופיתוחדנבאר פיננסיםדפוס שנהבדרבן השקעותדרך האשראידרכי שמחהה.א.ר.צ (אד) אחזקות על שם דפוזיטיב מוצרים פיננסיםה.מ פתרונות הדפסה - דוקטור דיוה.מ. פתרונות הדפסההבנק הבינלאומי הראשון לישראלהגפןהדר הפודיםהדרום בפריחה - ערדהוט טלקום שותפות מוגבלתהוט מוביילהוט מערכות תקשורתהוט נט שרותי אינטרנטהומי משכנתאות חברתיותהוצלר יהודה (1999)החברה לישראלהחברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאיםהטעם שבעיצובהילה מגדלי משרדיםהכל בקולהכשרה חברה לביטוחהכשרה חברה לביטוחהלבשה אישית I.V - לוין יחיאל ברוךהלה מבני תעשייההלה מבני תעשייההלמן אלדובי בית השקעותהלמן אלדובי פיננסיםהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיההמועצה הדתית נצרת עיליתהמלך דוד מכירות פומביותהמצפן - שותפים לדרךהמרכז העולמי לתורה ולחסידות שע"י חסידי בעלזאהנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמלהעמותה למען דיור בר השגההפאה של צילי - לנדמן צילה בתיההראל ביטוח מימון והנפקותהראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיםהראל חברה לביטוחהראל פיקדון סחירהרץ פרופרטיס גרופ בעברית ואנגליתהשקעות בתובעיםוואליו קפיטל וואןוואליו קרן למימון חוץ בנקאיוויי-בוקס נדל"ןועד הורים ירושלמיזול פהזילבר יעוץ והדרכהזינגר - המרכז לבית מודיעין עיליתזינגר מרכז הבניהח.אברמוביץ חשמל בעירחברה בין לאומית לתמ"א 38חברת החשמל לישראלחייל - חיים למוצאיהםחיים שלומוביץ, ד''ר לאופטומטריה ארה''בחיים שניוק - תפיליןחיפהחלומות מתוקיםחלל תקשורתט.א ביודנט מרפאת שינייםט.י.ם טכנולוגיה יצירתית מתקדמתטאואר סמיקונדקטורטהרת ישראל - מקוה חצור הגליליתטוויק מחשביםטוליפ - גוטסמן לאה מלכהטי.סי.אי מצדהטי.סי.איי ציוןטננבוים רוקחות ניהול ושיווקטריא פי2פיטריא פינטקטריא קהילה פיננסיתטריו קפיטלטרקלין אולמות ואירועיםי.ד. מור השקעותי.ק.ז. גרופיאלון (הרחבה 1983)יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורהיואב את רמי בניה ניהול ופיקוחיובלים - משולם אייליוניברסל מוטורס ישראליוניברסל פתרונות מימוןיוניהד ביופארקיונקסיוסי מעליותיופיי פיננסיםייבוא ושיווק חשמל - מאיר רביבויצוא חברה להשקעותיציל פיננסיםירושלים של זהב מכירות פומביותישיבת ספינקא בארץ ישראלישיבת שפתי צדיק קריה חסידית חצור הגליליתישראכרטישראכרט (נכסים) 1994ישראכרט מימוןישראכרט סוכנות לביטוח (2020)ישראל - קנדה (ט.ר)ישראל שאולי תכנון ובניהישרס חברה להשקעותכ.א.ל מימוןכ.א.ל פקדונותכאיל תערוג נדל"ןכהן אהרן אריאל - חנות סלולרכהן פליקס אחזקותכהן פליקס אחזקותכהן שי חברה לשירותים משפטייםכוכב התקשורת - מלאך ישראלכידון - איינפלד חיים דןכל בו גרין פארקכל בו חשמל - סיטונאי לחומרי חשמל ותאורהכלכלית ירושליםכלמובילכלמוביל ביטוח סוכנות לביטוחכלמוביל טרייד-איןכלמוביל פתרונות מימוןכלמוביל פתרונות מימון לרכבכנפיים אחזקותכספונטכרטיסי אשראי לישראלכריכית ויסכרמל פיננסיםכרמל קרדיטכתב סופר - תשמישי קדושהכתר תפילין - גליק טובה גיטלל.ר.ר.ילאומית שירותי בריאותלב אנאטללהתענגלובינסקי מימוןלוי רהיטיםלוי שיווקלוינסקי - עופר אגח דלי לה לוליברמן רהיטים - ליברמן שושנה רייזעלהלידר טופ קפיטל מימון ויעוץלנד א.ילרנר יעקבמ. ישראל אספקת דלקמ.ל.ר.ן נכסיםמ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחרמ.ל.ר.ן צמנטמ.מ סדיה (אופטיק 55)מ.פ. טופז החזקותמ.פלאטיניוםמ.צ.ג ייעוץ והשקעותמאגר אוקיאנוס במרינה החדשהמאני טיים שירותים פיננסיםמאפיית מצות קוממיותמאפית מצות באיאןמבחר הקלףמבט לנגבמבט לנגב תפעולמבנה נדל"ן (כ.ד)מג'סטימגדלור קרן השקעות - שרותי ניהולמגוריט ישראלמגוריט ישראלמדרי גלית - רוזמריןמולטי לדמוסדות מגדל עוז בארה"קמוסדות מעזריטש ע"ש המגיד הקדוש ממעזריטשמוצרי גרפיקה - יעל קבסהמוצרים זה ברורמורינגה עץ הפלאמושב מגדים ועד מקומימזון וברכה אחיעזרמחסן המזרוניםמחסני המזון - שחורי אסתר גיטלמחשבת מערכות מידעמטעמים - שטיינהויז צירלמטריקס אי.טי.מי התנורמי כרמלמי לודמי מנשהמי נעם תאגיד מים וביוב אזורימי ק. גת (2008)מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב, ומ.ג.ע.ר (חברת הגביה)מיגון ישראל - שלסר ישראלמידאס השקעות כחול לבןמידול והדמיות - פרומקין איתימידערד - דויס בילהמיטב דש השקעותמיכמן בס"דמיכמן נדל"ן בס"דמימון משפטי (א.ק.)מימון משפטי (ל.ט.)מיני מרקט רמת אלחנןמישורים השקעות נדל"ןמישל ייזום ובניהמכבים דנטמכולת הקריה - חנייא אלימכולת ציטליין 20מכון אהל דבורה קרית ספרמכון ואנוהו - ישראל וודיסלבקימכון סופרי המלך - קנפלמכר אלימלךמלאך תוכנהמלבין שיניםמלונות פתאלמליבו - אפי קפיטל ייזוםמנג'ט - רוזנפלד טאבהמנורה מבטחים בטוחמנורה מבטחים גיוס הוןמנורה מבטחים החזקותמנורה מבטחים נדל"ןמנטה בייגלמנרב - אם אם אסמנרב אחזקותמנרב אחזקות עם חברות בנותמנרב הנדסה ובניןמסגרות איכות אי 1 - ויגדר ברכהמסגריית פאלוך - פאלוך חיים אלימלךמסלולרי - איילנברג אסתר מלכהמעדני המלך ק.ס - ברוכי ישראלמעדנית אגמים - רפאלי רפי ושות'מעון ביתךמעלות מניביםמעלות מניביםמצות יד מהודרות בית שמשמצלאוי חברה לבניןמצלאוי חברה לבניןמקור הברכה - זילברברג חנה פריידלמקורות חברת מיםמקורות פיתוח וייזוםמקס איט פיננסים (לשעבר לאומי קארד)מריבו 6-8מרכז המתנות וההפתעותמרכז הקוויםמרכז ערד להכרת היהדותמרכז רפואה שיקום וסיעוד בית הדרמרכז תורה וחינוך חצור הגליליתמרכנתיל הנפקותמרפאת שיניים גבריאלוב דניאלמרשל מוטורסמשוטים אנרג'י - בוקובזה פרידהמשולם פתרונות תשלוםמשכנותיך ישראל ירושליםמשרד אדריכלות ווקסלר ישראלמתאים לך יופי - אקרמן מיכלמתוק בכיכר - לוי יצחקנאוויטס פטרוליום אגח גנגריית גולדברג - גולדברג יוסף חייםנגריית גרר - פרפקשן מטבחי יוקרהנגריית סטולר 2014נובל אסטסנובל אסטסנוה (מנהיים) מעבדות אורטופדיותנווה אור ש.פ. יזמותנזר ישראלנחלת יעקב עמנואלניהוז - נויהויז עטרהניסן תקשורתנכסי מריו ועמינמקו ריאלטינעלי ג'נטילהנעלי הקריהנעלי עלית - מיטל בוסינץ קבוצהנצרת עיליתנקסטקוםנתיבות ראובן יוסףנתיבי הגז הטבעי לישראלנתיבים באורות (נתיבים טורס)נתנאל גרופס.ב. סנטלי יזמותסאות'רן פרופרטיס קפיטלסאטקום מערכותסאמיט אחזקות נדל"ןסאמיט אחזקות נדל"ןסאני תקשורת סלולריתסו''ב - ניהול עובדים זריםסויטלנד דיוולופמנטסויטלנד ס.י.ד. (2011)סולגריןסולל בונה - מעו''זסולל בונה - שיקום כבישים בצפוןסולל בונה עובדים זרים (2005)סונול גז פלוססופר בני תורהסופר קייקסופרגז אנרגיהסוקר גרביים ואביזרי שיער - גלובינסקי שרה לאהסט - איינפלד רעיהסטרוברי פילדס ריטסי.אר.וי. - בית חוליםסי.פי.אל. פיננסיםסיגמא סיטי ניהולסיון ינובשיוןסיטי גןסיטי טק פארק שהם 2012סילבר המרותסינקסלולר כשר - ישראל אוחיוןסלון פאות גולדמן בריינדיסלטי פריינדסלע קפיטל נדל"ןסלע קפיטל נדל"ןסמינר יהלוםסמינר למורות וגננות הליכות בית יעקבסמינר מרכז בית יעקב למורות ולגננות - פתח תקוהסנטר דנטל (ד''ר סורובסקי)סנטר לייןסעידוב מתכותספיר קורפ (על שם איי אס אר אר קפיטל)ספיר קורפ (על שם איי אס אר אר קפיטל)ספירהספירה אימובילירספירה ואופקספנסר אקוויטי גרופספרי גאולה 2006סת"ם מהודרע.י. נופר אנרג'יע.ש. אבן ספיר ייזום וניהול פרוייקטיםעדי עד יזמות והשקעות א.עעוגן - הקרן להלוואות ללא ריביתעוגן - קרן להלוואות חברתיותעולם הדיגיטלעולם הדקורציה - צימרמן דינהעוף טוב - הכל טובעטרה תשמישי קדושהעטרת הקודשעיבוד שבבי - שוורץ איגור יצחקעמותת מוסדות חסידי דאראגעמידרענק הרהיטים מודיעין עיליתעפולהעצת אמת קרית ספרעצת זקניםערך - יזמות נדל"ן על שם יעד שיאן - נדל"ןערך הלוואות כהלכה - על שם יעד שיאן ניהול פרויקטים ויזמותערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ןערך פיננסים כהלכהערכים של משחקים - פיזם אריהערערא עיצוב פנים - ערערא זיסה מלכהעשר תעשרפאות לאה דייטשפאות מירי קופלוביץפאות רבקי - זלוטניק רבקה בלהפאות שושנה - פינסקי שושנה בילהפאי סיאםפאיימיפוטנציאל - אספיס חיה דינהפולאר השקעותפטיפור - מרים וקסברגרפטרוטקס - שותפות מוגבלתפיינאפל אנטרופי שותפות מוגבלתפיצה ביתיתפיקס האלומיניוםפיתרוןפלא זול קווי מהדריןפלא פייפלא פלוס חנות לאלקטרוניקהפלגי מוצקיןפלוריסטםפלוריסטם תרפיוטיקספלטבוש סחר והשקעותפלטרין השקעותפליי פאנקשן ישראלפלסטו קרגלפסגות (פ.ב.ל) (על שם פסגות חברה לביטוח (פ.ב))פסגות ליסינגפסגות ניהול תחבורהפסגות ניירות ערךפסיפיק אוק אסאואר הולדינגספרי ביצועיםפרי נדל"ן בגן הפאקןפרי נדל"ן בגן הפאקן ג.בפרי נדל"ן ברובע יזרעאלפרי ריזורטפרי שוחט אנרגיהפריאל קפיטלפרידלנד נכסיםפריורטקפריים ליס ניהול ציי רכבפריים משכנתאותפרימה - רובינפלד מריםפרימיום אקספרספשוט לעזור לערדפתאל החזקות (1998)פתאל נכסים (אירופה)פתאל נכסים (אירופה)צ.ש ערדצ'וזן נכסיםצ'יינג' הדרצ'יינג' יפתח דרויסצביקה קסלרצדקה וחסד בערד ברדיטשובצור שמיר אחזקותצילומינציהצמיגי ממן יוסףצמנטכל סולל בונה שותפות מוגבלתצמרת מימוניםצפתצרכי הרבים - רצופותצרכניית אחיעזר - וינשטיין אברהםצרכנית ברכת השדה - פרנקנטל יהודהקבוצת אורון אחזקות והשקעותקבוצת אחים נאויקבוצת אלדד פריקבוצת אלדד פרי ניהולקבוצת ברןקבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשתקבוצת דלקקבוצת הכרמל 52קבוצת יובלים השקעותקבוצת קליין אינטרנשיונלקדמא בית אלקו ירוק - נעמה גרינבויםקוואלטי הנדסה פיננסית 2014קופת העיר נתיבות - שמחת חייםקופת חולים מאוחדתקופת תגמולים של עובדי עירית חיפה אגודה שיתופיתקיטרינג על שם דניאל פחימהקלאסי שוז - טוכובר נחמהקנה פלסטקסם של עיצובקפיטל מוטורסקרדיט שופקרדן ישראלקרן אחדותקרן אחדותקרן סיגמא סיטי 2 נדל"ן שותפות מוגבלתקרן קמינוקרסו מוטורוסקרקע יציבה בעין גנים על שם אוורסט עין גנים תמ"א 38קשר המרכז הישראלי להוראות קבעקשר כשרקשר פיננסים פאי- מ.ה.ר.ח. דקל לבניין על שם אוניקס חירב אריח קרמיקה וריצוףרבוע כחול נדל"ןרבוע כחול נדל"ןרבל אי. סי. אס.רהיטופ - ויזל חיה רבקהרהיטי טראבלסי מלכהרהיטי יבנהרהיטי מרקוס RM - מרקוס שמואלרהיטי רשב"ירוטשטיין נדל"ןרותם שני יזמות והשקעותרותם שני-מנרב עיסקה משותפתריאליה INVESTMENTSריאליה MANAGEMENTריאליה USAריאליה השקעותריט אזורים - ה.פ ליווינגרימייק - כהן יעקב משהריצופיםרכבת ישראלרכסים - מועצה מקומיתרמות בעיררמות בעיררמי לוי תקשורת - רשום בתוך החוזהרמי צרפתי חברה לבניהרני צים מרכזי קניותרעננהרפאלי - הקוטב הצפונירפאלי הקוטב הצפונירפק תקשורת ותשתיותש. גולובנציץ משרד עורכי דיןש.ב.א. מזון (2013)ש.ח.פ - שירותים חשבונאים פיננסיםש.י. אביעד ניכיון צ'קיםש.י. נאמן סנטרש.לירז חברה לבנייןשדרות יפו 1שהכל - עמי אלפי ודה האס יעקבשח''מ מקורות ביצועשחר העירשי-לי - גולדברג אביגילשיא החשמל והמיזוג ב''השייע גטר שירותי ניהול ויעוץשיכון ובינוישיכון ובינוי - סולל בונה - תעשיותשיכון ובינוי - סולל בונה - תשתיות (פיתוח וכבישים)שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיותשילת אופטרוניקהשירינג - פיגנבוים שירהשלום חי אסתרשלום חי צ'יינגשערי ישיבהשערי עוזיהושפירא תאורהשקל ועודת.צורף (כלי חשמל)תדיראן טלקום (תטל) - שותפות מוגבלתתדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל - שותפות מוגבלתתהילינס 10תואם מימוןתורת חסד בגלילתי אף סי - תואם שילוח ועמילות מכסתיא חברה להשקעותתיא חברה להשקעותתכלית מזון מוכןתלם (א.ב.)תנופה - מושקוביץ יהודיתתפארת מוצרי סת"םתפארת רכסים

  ב. אני מאשר למכון להעמיד לעיון החברות איתן ביקשתי להתקשר בהסכם הנפרד, את כל פרטי האישיים שנמסרו על ידי למכון בשביל ההסכם הנפרד.
  ג. אני מתחייב למסור לחברות איתן בקשתי להתקשר בהסכם נפרד זה, על פי דרישתן, מידע אמיתי על שיעור ותקופת האחזקה של העיסקה, ולהחזיר להן כספים שלפי תנאי הסכם נפרד זה הם שולמו על ידן שלא כדין.
  ד. במקרה של קנית עיסקה ביד שניה, שיש בה התחייבות עם חשש ריבית, או במקרה שבתחילת קנית העיסקה היה בה התחייבות עם חשש ריבית, יחולו כל תנאי הסכם הנפרד כשזה מתאפשר, בזמן הנכון ובאופן המותר, ובקנין בהנאת מחילת המלוה ו/או בשאר קנין המועיל.
  ה. במקרה הנ"ל של סעיף ד' אני מצהיר ששיעור הקניה וההחזקה של העיסקה תהיה רק בשיעור המותר לגבייה על פי ההלכה היהודית, ובאופן שאין בה שום חשש איסור בהחזקתו. כמו כן כל התחייבות של החברה אלי שאינה יכולה ליכלל לפי ההלכה בתנאי הסכם הנפרד, כגון התחייבות שמחושבת בגין תקופה קודמת של החזקת העיסקה באופן שהיה בה חשש איסור - במידה ובשיעור שלא יהיה ניתן להכליל אותה בתנאי היתר העיסקא והסכם הנפרד - , וכן כל אופן אחר כיוצ"ב, אינני רוצה לזכות בה והריני מוותר עליה.
  ו. במידה שבתנאי הסכם הנפרד החתום ע"י החברה יש התחייבות של החברה ו/או תנאי נאמנות המוטל על החברה שיש בהם חשש איסור, הריני מוותר לחברה על תנאים אלה, ובית הדין יכולים להקל על החברה לפי כללי ההלכה על פי שקול דעתם, בכל הנוגע להתחייבויות ותנאי הנאמנות של החברה.
  ז. במכירת עיסקה על ידי, כל התחייבות אסורה של החברה כלפי הקונה, במידה וקיימת, אינה בבקשתי ולא בשליחותי אלא ע"ד החברה בלבד.
  ח. בכל מקרה של עסקה עם חשש ריבית ביני לבין אדם פרטי אחר שגם הוא נרשם במכון, ולא סודר בינינו ולא חל עלינו היתר עיסקא אחר כדין וכהלכה, יחול על העסקה ההיתר עיסקא המעודכן של המכון הניתן לחברות, בהתאמה.
  ט. אני מודה כי כל הקנינים וההתחייבויות שאפשר לבצעם עכשיו נעשו באופן המועיל ביותר על פי ההלכה, מעכשיו, ובבית דין חשוב, על פי משפטי התנאים, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. כמו כן עשיית העיסקה עם החברה תחשב כהודאה ואישור שכל הקנינים וההתחייבויות הנצרכים עבור הסכם הנפרד נעשו באופן המועיל.

  קראתי את שטר רישום להיתר עיסקא ואני מאשר את התנאים*