בס"ד, ד' אדר תשע"ח

הבהרת דברים בענין היתר עיסקא בניירות ערך

כנודע, נושא ההיתר עיסקא בחברות הוא מהדברים שיש בהם הרבה עקולי ופשורי.

ולשם כך נוסד מכון היתר עיסקא למהדרין שע"י וועד ההלכה להשקעות וקרנות [גלאט הון], שפועל להחתים את החברות על היתר עיסקא מהודר בנוסחו, ולרשום את החברה ברשימת המכון באופן שכל לקוח יכול לעשות הסכם אישי עם החברה שההתקשרות שביניהם כפופה להיתר עיסקא.

הרשמת החברה והלקוחות נעשית על פי הנחיית הרשות לניי"ע, והכללים המחייבים על פי החוק, ובכך יש להניח שיש גמירות דעת כנדרש על החלת הסכם ההיתר עיסקא.

ומלבד שיש בזה תיקון גדול ונפלא לכל מי שנצרך לכך, שיחול ההיתר עיסקא כראוי על פי דין, יש בזה גם תיקון גדול לגרום לעוד חברות לחתום על היתר עיסקא כדין ולהצטרף לרשימת המכון. הפרסום שיש בזה הוא קדוש שם שמים ומביא ברכה לעולם.

כעת מתאפשר הצטרפות להיתר עיסקא פרטי למכון הנ"ל ע"י עמדות "קהילות" ו"נדרים פלוס" הפרוסות בבתי כנסיות ברחבי הארץ.

והרינו להודיע בזה לרבים, שכל מי שמשקיע בניי"ע וסומך על היתר עיסקא, מהיום ואילך יש להקפיד להשקיע בניי"ע רק ע"י הרישום למכון היתר עיסקא למהדרין, וע"י ההקפדה באיסור רבית החמור יזכו לברכה והצלחה.

שריאל רוזנברג                  יהודא סילמן                    צבי ובר                       נתן הכהן קופשיץ     

משה שאול קליין                        שבח צבי רוזנבלט                     משה שטיין        שלמה זלמן אולמן

הנני מצטרף לכל הדברים לעיל להציל בני עם קדוש להשם מאיסור רבית החמור וכפי שהורו בזה מרנן ורבנן הרבנים הגאונים שליט"א ותבוא ברכה על כל המתעסקים בענין קדוש ונשגב זה.

דוב לנדו